?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 斯坦福教授告诉你:美国教育思维没那么多花样,就??/title> <meta name="Keywords" content="闆勫瀛愭満鍣ㄤ汉"> <meta name="Description" content="鍏ㄧ悆鈥滃惈閲戦噺鈥濇渶楂樻暀鑲插寰椾富锛氫粠Fail鍒癗ot yet锛屾墦鐮村涔犲洶澧冪殑鎬濈淮妯″紡銆? 闆勫瀛愭満鍣ㄤ汉锛?00-828-8281"> <link rel="canonical" href="http://www.xyebv.com/news/256.html"/> <link rel="icon" href="/template/W85054/images/favicon.ico" type="image/x-icon" /> <link rel="shortcut icon" href="/template/W85054/images/favicon.ico" type="image/x-icon"/> <link rel="stylesheet" href="/template/W85054/css/pagination.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/W85054/css/ooo.css" type="text/css" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/template/W85054/css/prod1.css"/> <link href="/template/W85054/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/W85054/css/css_con.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/W85054/css/in.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> <div class="top b1c"> <div class="wrap clearfix"> <div class="fl">欢迎您浏览机器人加盟哪家?江苏雄孩子机器人科技有限公司官方网站?/div> <div class="fr"> <div class="top-r f12"> <a href="/sitemap.html">网站地图</a> <a href="/rss.xml">RSS订阅</a></div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="nav bk b f16"> <div class="wrap2"> <ul id="yfnav" class="clearfix"> <li> <a class="logo" href="/"> <img src="/WebEditor/Upload/Logo/20181217035205.jpg"></a> </li> <li> <a class="hover" href="/">首页</a></li> <li> <a href="/about/">公司简?/a> <div class="subnav"> <a href="/about/">品牌介绍</a> <a href="/about/2.html">企业文化</a> <a href="/about/3.html">品牌历程</a></div> </li> <li> <a href="/news/">活动新闻</a> <div class="subnav"><a href="/news/zuixinhuodong/">最新活?/a><a href="/news/xingyexinwen/">行业新闻</a><a href="/news/cjwt/">常见问题</a><a href="/news/zhaopinxinxi/">招聘信息</a></div></li> <li> <a href="/product/">课程体系</a> <div class="subnav"><a href="/product/3.html">乐高大颗?/a><a href="/product/14.html">神奇的刷卡编?/a><a href="/product/5.html">世界变变?/a><a href="/product/6.html">金属交响?/a><a href="/product/8.html">竞赛大赢?/a><a href="/product/10.html">人形机器?/a><a href="/product/21.html">Scratch编程</a><a href="/product/22.html">Python编程</a><a href="/product/12.html">机器人教育新课程教研</a></div></li> <li> <a href="/album/">教学展示</a> <div class="subnav"><a href="/album/shizituandui/">师资团队</a><a href="/album/xiaoquzhanshi/">校区展示</a><a href="/album/mingxingxueyuan/">明星学员</a></div></li> <!--<li><a href="/case/">创客空间</a><div class="subnav"></div></li>--> <li> <a href="/about/4.html">招商加盟</a> <div class="subnav"> <a href="/about/4.html">品牌优势</a> <a href="/about/6.html">加盟支持</a> <a href="/about/7.html">加盟流程</a> <a href="/about/8.html">加盟联系</a></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="banner"> <div class="fullSlide fullSlide1"> <div class="bd"> <ul><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190612093218.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="#"></a></li><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190612093201.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="#"></a></li><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190612093134.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="#"></a></li><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190612093006.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="#"></a></li><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190507030114.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="http://www.xyebv.com/news/287.html"></a></li><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190507030039.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="http://www.xyebv.com/news/287.html"></a></li><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190423093656.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="http://www.xyebv.com/news/283.html"></a></li><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190310034547.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="#"></a></li><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190310034517.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="#"></a></li><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190310034204.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="http://www.xyebv.com/ac/272.html"></a></li><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190310022625.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="#"></a></li><li style="background:url(/WebEditor/Upload/Banner/20190310022417.jpg) 50% 0 no-repeat"> <a href="#"></a></li></ul> </div> <span class="prev"></span> <span class="next"></span> </div> </div> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 活动新闻 </div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/news/zuixinhuodong/">最新活?/a></dt><dt><a href="/news/xingyexinwen/">行业新闻</a></dt><dt><a href="/news/cjwt/">常见问题</a></dt><dt><a href="/news/zhaopinxinxi/">招聘信息</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 联系我们 </div> <div class="lianxi"> <dl> <!--大类--> <dd> <p> 联系? 小Kitty</p> <p> 手机: 18961256316</p> <p> 电话: 400-828-8281</p> <p> 邮箱: <a href="mailto:393102038@qq.com">393102038@qq.com</a></p> <p> 网址: www.xyebv.com</p> <p> 地址: 江苏省常州市钟楼区御水华庭商??13-322?/p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap">当前位置?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > <a href="/news/xingyexinwen/">行业新闻</a> > <a href="/news/256.html">斯坦福教授告诉你:美国教育思维没那么多花样,就??/a></div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"> 斯坦福教授告诉你:美国教育思维没那么多花样,就??/div> <div class="news_author"> 来源:www.xyebv.com 发表时间?018-12-17 </div> <div class="news_content"> <p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#7F7F7F;line-height:30.4px;font-family:PingFangTC-Light;font-size:13px;font-weight:700;">全文?3900 字,阅读大约需?5分钟</span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;margin-left:8px;"> <img style="width:100%;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64HPFSdNibDic9YwCf9Wbtlqn5QvPkchjW6pWYThsLB5m3BFKqcacn2naog/640?wx_fmt=jpeg" /> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;margin-left:16px;"> <span style="color:#888888;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">“成长型思维”是可以被教育和培养的。如果你希望做出改变,请行动起来?/span> </p> <hr /> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <br /> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">在斯坦福教育理念中,有一个叫?strong>成长型思维(growth mindset)?/strong>的概念,它是相对固定型思维的一种心智模式,被公认为近几十年里最有影响的心理学研究之一?br /> </span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <strong><span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">那些成功孩子的思维模式就属于成长型的?/span></strong><span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">他们相信通过自己的努力可以改变智商和能力,相信自己的潜力是未知的,困难和失败只是帮助自己进步的挑战,他们对学习充满热情……且当孩子每一次突破自己的“舒适区”去学习新知识、迎接新挑战,大脑中的神经元会形成新的、强有力的联结,长久下去,他们变得越来越聪明?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <img style="border:0px currentColor;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64Hsrp7Qh8vy3kOiabZuib1PxyvbpbtdbHD88o1fw5kyMmZf2jR5LwubaOQ/640?wx_fmt=jpeg" width="auto" /> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">也就是说?strong>成长型思维模式不但决定了孩子面对困难和挑战的积极态度,还将通过激发更活跃的大脑活动,提高孩子的智商?/strong>而按照公式绩效(performance?能力(ability)×态度(attitude),就不难理解,为啥拥有成长思维的孩子,相比固定思维的孩子,更容易取得成功?/span> </p> <p style="text-align:center;color:#333333;"> <span style="color:#2B97A2;font-family:PingFangTC-Light;font-size:18px;"><strong>-01-</strong></span> </p> <p style="text-align:center;color:#333333;"> <span style="color:#2B97A2;font-family:PingFangTC-Light;font-size:18px;"><strong>不同思维的区?/strong></span> </p> <p> <img style="border:0px currentColor;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64HKg9g59Rv8YmavbWlSLbs76aYNK7y7dmDMzeiaRdn9xWeGjxBVgE0XUA/640?wx_fmt=jpeg" width="auto" /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">固定思维的人:规避挑战?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">成长思维的人:欢迎挑战?/span> </p> <p> <img style="border:0px currentColor;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64HOeEfnpxrfVP8Wr61Xe9SvLbkE6NTRf8qvQGFjf3oDV4svIL5Bbp2YA/640?wx_fmt=jpeg" width="auto" /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">固定思维的人:痛恨变化?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">成长思维的人:拥抱变化?/span> </p> <p> <img style="border:0px currentColor;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64Hnp6fffucrX2RFO0QPIxWLng9PhpWy3Lfia4A063n2icfibLS3poJgrhZA/640?wx_fmt=jpeg" width="auto" /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">固定思维的人:老是关注限制?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">成长思维的人:总是寻找机会?/span> </p> <p> <img style="border:0px currentColor;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64Hm9ib9Iuad7Sib1zy6jibM1UeeHdicYMjKc2TVnBcXG3ey1ZOJicYibe39WZg/640?wx_fmt=jpeg" width="auto" /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">固定思维的人:在改变现状上无能为力?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">成长思维的人:凡事皆有可能?/span> </p> <p> <img style="border:0px currentColor;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64HZ9xvVicb7xEBMJWtX5n76kcYDXWwpXWpF7NuOQapLU6C3icNjfFr4dnA/640?wx_fmt=jpeg" width="auto" /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">固定思维的人:不接受批评?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">成长思维的人:珍视反馈、主动学习?/span> </p> <p> <img style="border:0px currentColor;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64HhxS09Ky7qiaW6zeSS1qdxaOnSLU9mBpFqus157oHVeHzc8icWzdTop1A/640?wx_fmt=jpeg" width="auto" /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">固定思维的人:喜欢呆在舒适区中?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">成长思维的人:喜欢探索新事物?/span> </p> <p> <img style="border:0px currentColor;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64H3ScMeQym7WkXmJY8TGueriaHXBEfXXV3XJyqE1UOGHFhCibcfFykEJ7w/640?wx_fmt=jpeg" width="auto" /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">固定思维的人:有时候觉得努力是无用功?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">成长思维的人:每次失败都是一堂课?/span> </p> <p> <img style="border:0px currentColor;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64H9WNSoKUZBBSQ932YG74PSeTjntc6mVpxo5UPxBdmcFWFl44EDU3cHQ/640?wx_fmt=jpeg" width="auto" /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">固定思维的人:认为毕业后无需过多学习?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#595959;font-family:PingFangTC-Light;font-size:14px;">成长思维的人:认为学习是终身的事业?/span> </p> <p>   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">研究表明,拥有成长型思维的人做事不易放弃,更能从过程中享受到乐趣,更容易寻求帮助,复原力更强,也就是更加坚毅。所以几乎每个学校都用各种方式在日常教学中融入这一思想,大多数学校都不约而同地在最显眼的地方张贴着这样一幅anchor chart?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <img style="width:100%;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64HhFsQjyPpV9PtADMHeG3uic6XIsrbVvYTKRwzgiaJoLDpwjyJCibck2AbQ/640?wx_fmt=jpeg" /> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <img style="width:100%;" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64HyJJ7WJCazBUeJQ6iaZibXibqHavTSmZ4pIqdZkrSOgdRZB3zzblFDYSicA/640?wx_fmt=jpeg" /> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">仔细观察可以发现,这些海报虽然样式各异,但内容几乎都是一样的,那就是?strong>“Change Your word, Change your mindset”(换个说法,换个思维?/strong>,也就是培养成长型思维里最经典的“九个改变”?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:center;color:#333333;"> <span style="color:#2B97A2;font-family:PingFangTC-Light;font-size:18px;"><strong>-02-</strong></span> </p> <p style="text-align:center;color:#333333;"> <span style="color:#2B97A2;font-family:PingFangTC-Light;font-size:18px;"><strong>思维的九个改?/strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>理解</span></strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I don’t understand——我就是搞不懂?br /> </span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">What am I missing? ——我忽略了什么吗?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">这样潜意识也就是换了种思维,从“这对我来说太难了,根本没法理解,”变成了“只要把我漏掉的、忽略的找出来,肯定能搞明白。?/span> </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>放弃</span></strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I give up——我放弃了?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I ll use some of the strategies I ve learned——我得试试我学过的(别的)方法?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">把思维从“我的能力达不到,只有放弃了”,换成了“问题没有方法多,此路不通,换个方法就好了”?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>错误</span></strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I made a mistake——我犯错误了?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">Mistakes help me improve——犯错能让我变得更好?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">把思维从“我做错了,我很沮丧。”换成了“虽然这次错了,但以后我就知道这么做是错的,又get一招,nice!?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>困难</span></strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">This is too hard—?这太难了?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">This may take some time and effort——我可能需要更多的时间和精力(才能搞定)?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">把思维从“这太复杂了,我不可能完成。”换成了“只要花足够的时间和精力,一切皆有可能。?/span> </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>足够</span></strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">It s good enough——已经挺好的了?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">Is this really my best work?——这真的是我的最好成绩吗?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">把思维从“我做得足够好了,已经达到我的上限了。”换成了“没有最好只有更好,也许再努力一些,我就能再提高一点儿。?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>聪明</span></strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I ll never be as smart as her.——我不可能像她一样聪明?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I m going to figure out what she does and try it——她是怎么做的,我也要试试看?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">把思维从“别人比我聪明,没办法了,我就是不如她。”换成了“只要学习她的方法,然后认真去做,我也有戏!?/span> </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>完美</span></strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I can t make this any better——我不能做得更好了?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I can always improve. I ll keep trying !——我还能做得更好,我要继续试试!</span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">把思维从“我的能力只能做这么多,这件事这样就足够完美了。”换成了“我还要看看这件事有什么可以完善的,只要不断尝试和努力,肯定还能再提高!?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>否定</span></strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I can t read——我阅读不太好?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I m going to train my brain in reading——我要训练我的阅读能力?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">把思维从“我没有“阅读”这根筋儿”换成了“只是训练不够而已,不如坚持练习一段时间看看!?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>能力</span></strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I m not good at this——我不擅长这个?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <strong><span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">I m on the right track——我正在提高?/span></strong> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">把思维从“我做不了这些。”换成了?strong>我现在可能做不好,但没关系,慢慢往这个方向努力,我就会越来越擅长?/strong>?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">常用正面的、积极的语言会影响到我们的思维习惯,这个就是思维播种行为,可以收获好的习惯?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">美国学校把这9句话非常有“仪式感“地张贴出来,为的就是时刻提醒所有老师和同学们,要在日常的学习生活中,把要到嘴边的话换个说法,其实就在悄悄地培养这种成长型思维?/span> </p> <p style="text-align:center;color:#333333;"> <span style="color:#2B97A2;font-family:PingFangTC-Light;font-size:18px;"><strong>-03-</strong></span> </p> <p style="text-align:center;color:#333333;"> <span style="color:#2B97A2;font-family:PingFangTC-Light;font-size:18px;"><strong>如何从小训练孩子具备</strong></span> </p> <p style="text-align:center;color:#333333;"> <span style="color:#2B97A2;font-family:PingFangTC-Light;font-size:18px;"><strong>“成长型”的思维模式?/strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">对此,在人格心理学、社会心理学和发展心理学等研究领域获得世界广泛赞誉的、美国哥伦比亚大学威廉·兰斯福德心理学教授、斯坦福大学行为心理学教授Carol Dweck凭借多年的科学研究,公布了极具建设性的洞察与发现?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">Carol Dweck教授研究发现,成长型思维模式显然是可以被教育和塑造的?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong>告诉孩子,努力和不断挑战难点能让他变得越来越聪明</strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">科学已经证明,智商就如同肌肉一样,是可以被发展的。每一次挑战大脑舒适区(Comfort Zone)的极限去学习一些新的和有难度的东西,大脑神经元就会发展出新的连结,长此以往,人会变得越来越聪明。告诉孩子这一点,他一定会爱上这个信息?/span> </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>从小运用正确的“Praise称赞”技巧来塑造思维模式</span></strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">我们有时候会听到父母这样称赞孩子:“很棒啊,宝贝你很能干!”“你真是天才!?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">Carol Dweck教授历经超过15年的研究已经可以确定,称赞孩子的天赋与能力对孩子有害无益,完全不利于孩子思维模式的健康成长?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">Carol Dweck教授曾经做过这样一个实验,给一些学生做一项无语言的智商测试,而后分别以三种方式告诉他们测试结果:</span> </p> <ul class=" list-paddingleft-2"> <li> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:#4BACC6;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">实验组一(称赞其智商):哇哦,这是个很好的分数,你真聪明啊!</span> </p> </li> <li> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:#4BACC6;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">实验组二(称赞其过程):哇哦,这是个很好的分数,你之前一定很努力吧!</span> </p> </li> <li> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:#4BACC6;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">对照组:这是个很好的分数?/span> </p> </li> </ul> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">称赞完之后,给这三组孩子一个选择题:“现在有三个任务,你会挑哪一个来做??/span> </p> <ul class=" list-paddingleft-2"> <li> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:#4BACC6;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">任务一:这是非常困难的任务,你可能会犯错,但是能学到东西;</span> </p> </li> <li> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:#4BACC6;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">任务二:这是很新鲜的任务,你可能从来没接触过?/span> </p> </li> <li> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:#4BACC6;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">任务三:这是你很擅长的领域,你必定能很好地完成?/span> </p> </li> </ul> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">绝大多数被称赞了天赋的孩子,都选择了最简单的任务,因为他们有把握可以做好,因为他们几乎不敢挑战自己身上“天赋孩子(Gifted Child)”的标签。而被称赞其过程的孩子,几乎都选择了看起来比较困难、但能学到东西的任务?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">另一个有趣的实验,是针对父母对孩子的称赞方法所做的追踪调查,此研究发现?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#888888;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">根据孩子1-3岁时父母称赞他的方式,可以预言5年之后孩子的思维模式的发展状态、以及对挑战的渴望程度;</span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#888888;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">而根据孩?0岁时父母称赞他的方式,可以预言孩子今后一生的思维模式的发展状态、以及对挑战的渴望程度?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">所以,请尽可能早点开始思维培养?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>运用“yet”这个词改造孩子的思维模式</span></strong></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">Carol Dweck教授在芝加哥的一所高中得到启示,在那所学校考试不及格的孩子得到的分数不是一个意味着失败的名词(比如不合格、F),而是“not yet”(尚未达到),这两者的意味完全不同?/span><span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><br /> </span> </p> <p style="text-align:center;"> <img alt="" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64HLoiaI5cDxPqthJ2cW3bLMgb1r0avwlibiahiaGVibLs7TfKWzKUhao5Fuicg/640?wx_fmt=jpeg" width="623" height="467" /> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color: rgb(25, 25, 25); line-height: 30.4px; font-family: ;" sans-serif;font-weight:700;?="" simsun,="" 宋体,="" 微软雅黑,="" Arial,="" SC?,="" PingFang=""></span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">如果你得到是”不合格“的评定,即意味着你被判断为失败者,你已没有进步的空间,你学习成长的大门被关上了。而“not yet”则意味着你已经行进在学习的轨道上,只是还没有到达终点而已?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">所以,如果孩子说“我学不好数学”,请让他在句尾加上yet,意味着:你只是尚未学好数学而已?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">如果孩子说“这个我做不了”,请让他在句尾加上yet,意味着:你只是现在还做不了,但你已经开始在学着如何做了?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">如果孩子说“我试过了,但是不行”,请让他在句尾加上yet,意味着:你只是这一次不行,继续努力,下一次你会做得更好?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">运用yet这个词,我们帮助孩子塑造这样的思维模式,即:学习是随着时间而变化的,而当前的挫折和失败只是学习曲线中会经历的正常过程而已?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p> <span style="font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;"><strong><span>教育成长型思维模式永远不晚</span></strong><br /> </span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">Carol Dweck教授对美?3所高中进行了一项聚焦差生的研究,将这些孩子分为两组?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <ul class=" list-paddingleft-2"> <li> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:#4BACC6;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">对照组的孩子,只是接受关于大脑运作知识的教育,比方如何能提高记忆力等等;</span> </p> </li> <li> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:#4BACC6;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">实验组的孩子,同时接受了关于成长型思维模式的在线课程?/span> </p> </li> </ul> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">3个月之后,实验组孩子的学习成绩比对照组明显高出许多,并且随着时间的推移,两者之间的差距越来越大。研究还发现,实验组的孩子在学校更坐得住、更少逃课、更少参与校园暴力行为,并且今后能更好地适应大学学习?/span> </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">所以成长型思维模式(Growth Mindset)能使孩子:</span> </p> <ul class=" list-paddingleft-2"> <li> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:#4BACC6;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">拥抱学习和成长;</span> </p> </li> <li> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:#4BACC6;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">理解努力对智力成长的作用?/span> </p> </li> <li> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:#4BACC6;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">拥有面对挫折的良好适应能力?/span> </p> </li> </ul> <p style="text-align:justify;color:#333333;">   </p> <p style="text-align:justify;color:#333333;"> <span style="color:#595757;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">最重要的是,它是可以被教育和培养的。如果你希望做出改变,请行动起来?/span> </p> <p style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont,;" Arial,="" SC?,="" sans-serif;font-size:17px;?="" YaHei?,="" ?Microsoft="" UI?,="" YaHei="" GB?,="" Sans="" ?Hiragino="" ?PingFang="" Neue?,="" Helvetica=""><span style="color:#7F7F7F;font-family:PingFangTC-Light;font-size:15px;">来源:新校长传媒,如有侵权请联系删除</span> </p> <p>   </p> <p style="text-align:center;"> <img alt="" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/h7FibyZ4OHpQ4SnPyeI13I8Yria20Xg64HCc1D6dibMRdHMDKibsqjMxjet4Hias4WyxT28aP85WcKYWyOeuiamQgLibw/640?wx_fmt=jpeg" width="623" height="125" /> </p> <p style="text-align:center;"> <img alt="" src="https://mpt.135editor.com/mmbiz_gif/h7FibyZ4OHpRbCdvUGl1nsHn2kVR5JOgwibqAgUKicwAsM31j8SArHxWAV6uFKuszBo8DnQNIqticsUETe4XcgOmjg/640?wx_fmt=gif" width="623" height="356" /> </p></p> <p>上一?: <a href="/news/255.html">机器人教育对孩子有哪些益?/a>    下一?: <a href="/news/257.html">央视:未来人工智能会取代、统治甚至消灭人类吗?答案是…?/a></p> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="foot"> <div id="cnzz_stat_icon_1272901047"></div> <div class="wrap"> <div class="link"> <div class="link-tit"> <h3> <span> 友情连接 </span> </h3> /LINK </div> <div class="contant"> </div> <div style=" display: none; " class="contant"> </div> </div> <div class="foot-menu"> <a href="/" class="nav_stop"> 首页 </a> | <a href="/about/">公司简?/a> | <a href="/news/">活动新闻</a> | <a href="/album/">教学展示</a> | <!-- <a href="/case/">创客空间</a> |--> <a href="/about/4.html">招商加盟</a> | <a href="/about/8.html"> 联系我们 </a> </div> <div class="yy"> </div> <div class="foot-c"> Copyright www.xyebv.com ( <a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent"> 复制链接 </a> ) 江苏雄孩子机器人科技有限公司,儿童机器人教育加盟,欢迎咨询! <br> 联系? 小Kitty  手机: 18961256316   <br> 地址: 江苏省常州市钟楼区御水华庭商??13-322?nbsp; 网址: www.xyebv.com    </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> function copyURL() { var a = location.href; window.clipboardData.setData("Text", a), alert("该网页链接地址已复制,您可以粘?快截键CTRL+V)在需要的地方") } </script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/W85054/css/service.css"> <div id="floatTools" class="lanrenzhijia-cs"> <div class="floatL"> <a style="display:block" id="aFloatTools_Show" class="btnOpen" title="查看在线客服" onclick="$("#divFloatToolsView").animate({width:"show",opacity:"show"},"normal",function(){$("#divFloatToolsView").show(),kf_setCookie("RightFloatShown",0,"","/","www.xyebv.com")}),$("#aFloatTools_Show").attr("style","display:none"),$("#aFloatTools_Hide").attr("style","display:block")" href="javascript:void(0);"> 展开 </a> <a style="display:none" id="aFloatTools_Hide" class="btnCtn" title="关闭在线客服" onclick="$("#divFloatToolsView").animate({width:"hide",opacity:"hide"},"normal",function(){$("#divFloatToolsView").hide(),kf_setCookie("RightFloatShown",1,"","/","www.xyebv.com")}),$("#aFloatTools_Show").attr("style","display:block"),$("#aFloatTools_Hide").attr("style","display:none")" href="javascript:void(0);"> 收缩 </a> </div> <div id="divFloatToolsView" class="floatR" style="display:none"> <div class="cn"> <h3 class="titZx"> 联系方式 </h3> <ul> <li> 18961256316<br/> 勤业校:0519-88811160<br/> 清潭校:0519-83995851<br/> 水木校:0519-89813186<br/> 九洲校:0519-88138818<br/> 武进校:0519-81888235 </li> </ul> <h3 class="titZx"> 在线客服 </h3> <ul> <li> </li> </ul> <h3 class="titZx"> 微信公众? </h3> <img src="/template/W85054/images/mewm.png" width="120" height="120" style="padding:0 5px"> </div> </div> </div> <label style="display:none" id="UdowsReadCount" data-type="news" data-id="256"></label><script type="text/javascript">Vistor();ReadCount();</script><script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/51e0f072-adcc-4ea2-a122-d7d8cc16a1e8-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="ӱ-Welcomeи" href="http://www.hndfdz.com">ӱ</a> <a target="_blank" title="ӱ-Welcomeи" href="http://www.lavintoll.com">ӱ</a> <a target="_blank" title="pc_pcͼ_pc28㷨" href="http://www.seonom.com">pc</a> <a target="_blank" title="PC_Ϸƽ̨|Ϸ|Ʒ" href="http://www.sunriseacc.com">PC</a> <a target="_blank" title="ӱ3-Welcomeи" href="http://www.uqfjl.com">ӱ3</a> <a target="_blank" title="ӱ3-Welcomeи" href="http://www.hwttt.com">ӱ3</a> <a target="_blank" title="ӱƽ̨-ҳ" href="http://www.zmeix.com">ӱƽ̨</a> <a target="_blank" title="pc-Welcomeи" href="http://www.efrconline.com">pc</a> <a target="_blank" title="pcվ" href="http://www.pme-rh.com">pcվ</a> <a target="_blank" title="ӱ-Welcomeи" href="http://www.qibobet94.com">ӱ</a> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='g51do'></q><tt id='g51do'><dd id='g51do'><noscript id='g51do'><dl id='g51do'><i id='g51do'></i><dd id='g51do'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='g51do'></tr><td id='g51do'></td><q id='g51do'></q><dd id='g51do'></dd><div id='g51do'><button id='g51do'><tfoot id='g51do'><i id='g51do'><dl id='g51do'><i id='g51do'><strike id='g51do'><dt id='g51do'></dt></strike></i></dl></i><pre id='g51do'></pre></tfoot><u id='g51do'></u><small id='g51do'></small></button><tr id='g51do'></tr></div><strike id='g51do'></strike><label id='g51do'></label><button id='g51do'></button><optgroup id='g51do'></optgroup><dd id='g51do'></dd><sup id='g51do'><del id='g51do'><strike id='g51do'><dd id='g51do'></dd></strike></del></sup><fieldset id='g51do'><p id='g51do'></p></fieldset><big id='g51do'><big id='g51do'><address id='g51do'><dl id='g51do'></dl></address><dd id='g51do'></dd><table id='g51do'><abbr id='g51do'><strong id='g51do'><blockquote id='g51do'></blockquote></strong></abbr><td id='g51do'><pre id='g51do'></pre></td></table></big></big><q id='g51do'><abbr id='g51do'><thead id='g51do'></thead></abbr></q><li id='g51do'><q id='g51do'><acronym id='g51do'><dd id='g51do'><td id='g51do'><noframes id='g51do'><tr id='g51do'><strong id='g51do'></strong><small id='g51do'></small><button id='g51do'></button><li id='g51do'><noscript id='g51do'><big id='g51do'></big><dt id='g51do'></dt></noscript></li></tr><ol id='g51do'><option id='g51do'><table id='g51do'><blockquote id='g51do'><tbody id='g51do'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='g51do'></u><kbd id='g51do'><kbd id='g51do'></kbd></kbd></noframes><abbr id='g51do'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='g51do'><button id='g51do'><abbr id='g51do'></abbr></button></thead><button id='g51do'><u id='g51do'><u id='g51do'></u></u><tr id='g51do'><optgroup id='g51do'><dd id='g51do'><dfn id='g51do'><tt id='g51do'><thead id='g51do'><optgroup id='g51do'></optgroup></thead></tt><legend id='g51do'></legend><noframes id='g51do'><b id='g51do'><form id='g51do'></form></b></noframes></dfn><pre id='g51do'></pre></dd></optgroup><dl id='g51do'><big id='g51do'><dd id='g51do'><td id='g51do'><dir id='g51do'></dir></td></dd></big><optgroup id='g51do'></optgroup><dfn id='g51do'></dfn></dl></tr></button><strong id='g51do'></strong><ol id='g51do'><dfn id='g51do'><kbd id='g51do'></kbd></dfn></ol><ul id='g51do'></ul><noframes id='g51do'></noframes><blockquote id='g51do'></blockquote><fieldset id='g51do'></fieldset><sup id='g51do'><p id='g51do'><tt id='g51do'><sup id='g51do'><bdo id='g51do'><ol id='g51do'><sup id='g51do'><dl id='g51do'><em id='g51do'><label id='g51do'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='g51do'></address></sup></tt></p><fieldset id='g51do'><noframes id='g51do'><code id='g51do'><strong id='g51do'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='g51do'></sup><div id='g51do'><pre id='g51do'><select id='g51do'></select><td id='g51do'></td></pre></div><kbd id='g51do'><u id='g51do'></u></kbd><div id='g51do'></div><blockquote id='g51do'></blockquote><q id='g51do'></q><th id='g51do'></th><big id='g51do'></big><address id='g51do'><b id='g51do'><select id='g51do'></select></b></address><code id='g51do'></code><ul id='g51do'><strike id='g51do'></strike></ul><noscript id='g51do'></noscript><pre id='g51do'></pre><div id='g51do'><p id='g51do'></p></div><tfoot id='g51do'></tfoot><thead id='g51do'><bdo id='g51do'></bdo></thead><kbd id='g51do'></kbd><p id='g51do'><fieldset id='g51do'><style id='g51do'></style></fieldset></p><acronym id='g51do'><big id='g51do'><code id='g51do'></code></big></acronym><noframes id='g51do'><fieldset id='g51do'></fieldset></noframes><ol id='g51do'></ol><font id='g51do'></font><td id='g51do'><ol id='g51do'></ol></td><center id='g51do'></center><option id='g51do'></option><legend id='g51do'></legend><big id='g51do'></big><sub id='g51do'><ol id='g51do'><li id='g51do'><label id='g51do'></label></li></ol></sub><i id='g51do'><ol id='g51do'></ol></i><del id='g51do'></del><tr id='g51do'><tr id='g51do'><bdo id='g51do'><form id='g51do'><em id='g51do'></em><ins id='g51do'><center id='g51do'><center id='g51do'></center></center></ins><pre id='g51do'><em id='g51do'></em><abbr id='g51do'><legend id='g51do'><div id='g51do'><center id='g51do'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='g51do'></b><noframes id='g51do'><span id='g51do'></span></noframes><font id='g51do'><ol id='g51do'></ol></font><td id='g51do'><abbr id='g51do'><option id='g51do'><big id='g51do'></big></option></abbr><dfn id='g51do'></dfn></td><form id='g51do'><legend id='g51do'></legend></form><td id='g51do'><strike id='g51do'><blockquote id='g51do'></blockquote></strike></td><sup id='g51do'><fieldset id='g51do'><li id='g51do'></li></fieldset></sup><option id='g51do'></option><thead id='g51do'></thead><del id='g51do'></del><b id='g51do'><tfoot id='g51do'></tfoot><i id='g51do'></i></b><sup id='g51do'></sup><thead id='g51do'></thead><kbd id='g51do'></kbd><acronym id='g51do'><strike id='g51do'></strike></acronym><table id='g51do'><select id='g51do'></select></table><strong id='g51do'></strong><center id='g51do'></center><p id='g51do'><b id='g51do'><bdo id='g51do'><span id='g51do'></span></bdo></b></p><tr id='g51do'><form id='g51do'><strong id='g51do'><dir id='g51do'></dir></strong><th id='g51do'></th></form><strong id='g51do'><select id='g51do'></select></strong></tr><form id='g51do'><pre id='g51do'></pre></form><code id='g51do'></code><optgroup id='g51do'></optgroup><strong id='g51do'><td id='g51do'><table id='g51do'><legend id='g51do'><legend id='g51do'><big id='g51do'><fieldset id='g51do'><q id='g51do'><tfoot id='g51do'><big id='g51do'><tt id='g51do'><thead id='g51do'></thead></tt></big><p id='g51do'></p><button id='g51do'><table id='g51do'><ins id='g51do'></ins><tt id='g51do'><li id='g51do'><thead id='g51do'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='g51do'><td id='g51do'></td><tfoot id='g51do'></tfoot></tr><strong id='g51do'><span id='g51do'><dfn id='g51do'></dfn><bdo id='g51do'><thead id='g51do'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='g51do'></button><ol id='g51do'><font id='g51do'><blockquote id='g51do'><center id='g51do'></center></blockquote></font></ol><strong id='g51do'></strong><dl id='g51do'><legend id='g51do'></legend><sub id='g51do'><small id='g51do'></small></sub></dl><style id='g51do'></style><pre id='g51do'><code id='g51do'></code></pre><big id='g51do'></big><font id='g51do'></font><bdo id='g51do'></bdo><dfn id='g51do'><dd id='g51do'><button id='g51do'><strike id='g51do'><div id='g51do'><div id='g51do'><legend id='g51do'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='g51do'><q id='g51do'></q></optgroup></dd><ol id='g51do'><q id='g51do'><dfn id='g51do'><button id='g51do'><tbody id='g51do'><tbody id='g51do'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='g51do'></dl><fieldset id='g51do'></fieldset><u id='g51do'></u><div id='g51do'><ins id='g51do'></ins></div><strong id='g51do'></strong><center id='g51do'></center><strong id='g51do'></strong><small id='g51do'></small><td id='g51do'><q id='g51do'><q id='g51do'><b id='g51do'><optgroup id='g51do'></optgroup></b></q><ol id='g51do'><bdo id='g51do'></bdo></ol><dd id='g51do'><th id='g51do'></th></dd><blockquote id='g51do'></blockquote><ul id='g51do'><style id='g51do'></style></ul></q></td><noscript id='g51do'></noscript><ol id='g51do'></ol><p id='g51do'></p><strong id='g51do'><big id='g51do'></big><strike id='g51do'><q id='g51do'><sup id='g51do'></sup></q></strike></strong><p id='g51do'><thead id='g51do'><acronym id='g51do'><tfoot id='g51do'><kbd id='g51do'></kbd><form id='g51do'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='g51do'></fieldset><b id='g51do'><dt id='g51do'></dt></b><sup id='g51do'></sup><label id='g51do'></label><noframes id='g51do'><ins id='g51do'></ins></noframes><td id='g51do'></td><dfn id='g51do'></dfn><font id='g51do'><style id='g51do'></style></font><tr id='g51do'><td id='g51do'></td></tr><dfn id='g51do'><ul id='g51do'></ul></dfn><tr id='g51do'></tr><abbr id='g51do'></abbr><strong id='g51do'></strong><dt id='g51do'></dt><span id='g51do'><label id='g51do'><td id='g51do'></td></label><address id='g51do'></address></span><label id='g51do'><bdo id='g51do'><dt id='g51do'><dl id='g51do'></dl></dt></bdo></label><abbr id='g51do'><optgroup id='g51do'></optgroup></abbr><code id='g51do'></code><address id='g51do'><thead id='g51do'></thead></address><td id='g51do'><style id='g51do'><tbody id='g51do'></tbody><strong id='g51do'></strong></style></td><ul id='g51do'><ul id='g51do'></ul></ul><del id='g51do'></del><th id='g51do'><option id='g51do'><legend id='g51do'></legend></option></th><b id='g51do'></b><i id='g51do'><noscript id='g51do'></noscript></i><q id='g51do'></q><select id='g51do'></select><option id='g51do'></option><optgroup id='g51do'><big id='g51do'></big></optgroup><noframes id='g51do'><acronym id='g51do'><em id='g51do'></em><td id='g51do'><div id='g51do'></div></td></acronym><address id='g51do'><big id='g51do'><big id='g51do'></big><legend id='g51do'></legend></big></address></noframes><ul id='g51do'></ul><abbr id='g51do'><p id='g51do'><small id='g51do'><bdo id='g51do'><code id='g51do'><i id='g51do'><legend id='g51do'></legend></i><sub id='g51do'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='g51do'></noscript><tr id='g51do'></tr><select id='g51do'><button id='g51do'><dfn id='g51do'><p id='g51do'></p><q id='g51do'></q></dfn></button><noframes id='g51do'></noframes><b id='g51do'></b></select><font id='g51do'></font><option id='g51do'></option><fieldset id='g51do'></fieldset><noframes id='g51do'><i id='g51do'><div id='g51do'><ins id='g51do'></ins></div></i></noframes><tr id='g51do'></tr><label id='g51do'><small id='g51do'></small><b id='g51do'></b></label><noscript id='g51do'><tr id='g51do'></tr><div id='g51do'></div><noscript id='g51do'></noscript><tr id='g51do'></tr></noscript><center id='g51do'></center><dl id='g51do'></dl><blockquote id='g51do'></blockquote><pre id='g51do'><dl id='g51do'><noframes id='g51do'><i id='g51do'></i></noframes><dt id='g51do'></dt></dl><label id='g51do'><dfn id='g51do'></dfn></label></pre><dir id='g51do'></dir><strike id='g51do'></strike><thead id='g51do'></thead><span id='g51do'></span><i id='g51do'></i><font id='g51do'></font><style id='g51do'></style><font id='g51do'></font><td id='g51do'><select id='g51do'><b id='g51do'><address id='g51do'><noscript id='g51do'><acronym id='g51do'></acronym></noscript></address><style id='g51do'><tbody id='g51do'></tbody></style></b></select><ul id='g51do'><thead id='g51do'></thead></ul></td><strike id='g51do'><dt id='g51do'></dt></strike><dfn id='g51do'></dfn><dir id='g51do'><b id='g51do'></b><font id='g51do'></font></dir><ul id='g51do'></ul><q id='g51do'></q><acronym id='g51do'></acronym><center id='g51do'><strong id='g51do'></strong></center><ins id='g51do'><label id='g51do'></label><span id='g51do'></span></ins><li id='g51do'><blockquote id='g51do'></blockquote></li><th id='g51do'><table id='g51do'></table></th><tfoot id='g51do'></tfoot><ins id='g51do'></ins><table id='g51do'></table><noscript id='g51do'><del id='g51do'><ol id='g51do'><center id='g51do'><ul id='g51do'></ul><div id='g51do'></div></center></ol></del></noscript><strong id='g51do'><legend id='g51do'></legend><td id='g51do'></td></strong><font id='g51do'><font id='g51do'></font></font><noscript id='g51do'><em id='g51do'><form id='g51do'><sub id='g51do'></sub></form><bdo id='g51do'></bdo></em></noscript><address id='g51do'></address><center id='g51do'><del id='g51do'></del><sup id='g51do'></sup></center><kbd id='g51do'></kbd><font id='g51do'><b id='g51do'></b><table id='g51do'></table><blockquote id='g51do'></blockquote></font><big id='g51do'><q id='g51do'><center id='g51do'><button id='g51do'></button></center></q></big><i id='g51do'><form id='g51do'><option id='g51do'></option><dir id='g51do'><thead id='g51do'></thead></dir></form><tr id='g51do'><strike id='g51do'><noframes id='g51do'><dl id='g51do'></dl></noframes></strike><dt id='g51do'></dt></tr></i><dfn id='g51do'></dfn><tbody id='g51do'></tbody><select id='g51do'><dir id='g51do'><noscript id='g51do'><th id='g51do'><strike id='g51do'></strike><small id='g51do'></small></th></noscript><tbody id='g51do'><em id='g51do'><optgroup id='g51do'></optgroup><style id='g51do'><tr id='g51do'></tr><address id='g51do'></address></style></em></tbody><code id='g51do'><noscript id='g51do'><ins id='g51do'><font id='g51do'></font></ins></noscript></code></dir><p id='g51do'></p><dl id='g51do'></dl></select><form id='g51do'><bdo id='g51do'></bdo><optgroup id='g51do'><tbody id='g51do'></tbody></optgroup><blockquote id='g51do'><button id='g51do'><pre id='g51do'><li id='g51do'><tfoot id='g51do'><kbd id='g51do'></kbd></tfoot><fieldset id='g51do'><dd id='g51do'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='g51do'></table><span id='g51do'><dl id='g51do'></dl></span></blockquote></form><em id='g51do'><small id='g51do'><blockquote id='g51do'></blockquote></small></em><tfoot id='g51do'></tfoot><del id='g51do'><pre id='g51do'></pre></del><em id='g51do'><acronym id='g51do'><th id='g51do'></th></acronym></em><fieldset id='g51do'></fieldset><code id='g51do'><noframes id='g51do'></noframes></code><form id='g51do'><optgroup id='g51do'><dir id='g51do'></dir></optgroup></form><strong id='g51do'></strong><ins id='g51do'><option id='g51do'></option></ins><dd id='g51do'></dd><span id='g51do'><tbody id='g51do'></tbody></span><strong id='g51do'><pre id='g51do'><form id='g51do'></form></pre></strong><li id='g51do'><abbr id='g51do'><dir id='g51do'></dir><acronym id='g51do'></acronym></abbr></li><ol id='g51do'></ol><strike id='g51do'></strike><label id='g51do'></label><legend id='g51do'><address id='g51do'><thead id='g51do'><tr id='g51do'></tr></thead></address><dt id='g51do'></dt></legend><thead id='g51do'></thead><ins id='g51do'><big id='g51do'></big></ins><kbd id='g51do'></kbd><center id='g51do'><acronym id='g51do'></acronym><code id='g51do'></code></center><ul id='g51do'><pre id='g51do'></pre></ul><style id='g51do'><dt id='g51do'><noframes id='g51do'></noframes></dt><sub id='g51do'></sub><b id='g51do'></b></style></div>